Århus Videoklub
Videoklubbens Historie

Klik for at se:
Forsiden
Bestyrelsen
Vedtægter
Program
Konkurrencer
Video vejledning
Vore film
Vor historie
Medlemmers 
hjemmesider
Andre klubber
Gode videolinks
 
Fra smalfilm til Blu-ray

Ja, de der er gamle nok, kan huske, at det er strimler med huller i kanten. Måske nok et lidt gammeldags fænomen, men alligevel er det forløberen og basis for videoamatørens virke i dag. Amatørfilmens guldalder her i Danmark startede helt tilbage i begyndelsen af 1940-erne, hvor betingelserne for amatørfilmproduktion var særdeles svære. På grund af krigen havde fotohandlerne uhyre få kameraer og gengivere stående på hylderne, og råfilm var i den grad en mangelvare. Man måtte simpelthen skrives op for at komme i betragtning ved næste leverance hos fotohandleren! 

Selv efter krigen var der stor knaphed på de eftertragtede tekniske vidundere til vor dejlige hobby. Entusiasmen for amatørfilmen var dengang så udtalt, at de første smalfilmklubber i Danmark så dagens lys i 1942-43, og glæden over befrielsen i maj 1945 fik en håndfuld initiativrige Århus-folk til at sammenkalde til en stiftende generalforsamling d. 18. oktober 1945, som blev starten på vor egen hæderkronede klub. I 1954 var der en stagnation i klubbens aktiviteter, hvor klubben faktisk lå stille, indtil en energisk filmamatør – klubbens senere mangeårige formand S. Lai Andersen – fik gang i sagerne igen.

Århus Smalfilmklub har gennem de mange år afviklet sine mødeaktiviteter mange forskellige steder i byen: Hotel Royal, Missionshotellet Ansgar, Tjenestemændenes Boligforening på Neptunvej, Civilforsvarsskolen på Viborgvej, Hasle Skole, og endelig fik vi i sommeren 1975 ved en særdeles kvik indsats fra klubbens daværende kasserer Flemming Jensen mulighed for at rykke ind i de nuværende hyggelige og rummelige lokaler på 1. sal i Østergade 30, hvor vi oven i købet fik lov til at indrette eget aflåseligt operatørrum – et kæmpeplus!!

Navneændringen til ”Århus Amatør Film & Videoklub” skete i 2001, idet vi selvfølgelig har taget ”det nye medie – videoen” under vingerne! Vores gamle klub er den tredjeældste amatørfilmklub i Danmark, og til forskel fra mange andre klubber, som i tidens løb er nedlagt, er vi stolte af at være ”still going strong”!

I 2005 fejrede vi vores 60 års fødselsdag, og vi kan vist godt tillade os at kalde det en milepæl i klubbens historie.

I 2010 skiftede klubben navn til Århus Videoklub. Mange af klubbens medlemmer optog film i HD kvalitet og brændte film på Blu-ray skiver. Klubbens medlemmer havde mange af deres film på internettet. De nye tider blev derfor markeret med en forenkling af navnet og en fornyelse af klubbens hjemmesider. 

Januar 2012 flyttede klubben fra ěstergade til Lokalcenter, Carl Blochs Gade 30.

Vi håber. vor historie giver inspiration til en fortsat levende indsats for at videreføre et spændende og sjovt virke i Århus Videoklub.